Bauer, Déieren

Home » Bauer, Déieren

DÉI EIN FARM AND FARM TÉINT

1. Bauerhaus 2. (Geméis) Gaart 3. Nodeel 4. Ahnung 5. Bewässerungssystem
1. Bauerhaus
2. (Geméis) Gaart
3. schaarfulleren
4. ernimmt
5. Bewässerungssystem
6. Scheier 7. Silo 8. stabil 9. Heu 10. Fudder 11. Barnyard
6. Scheier
7. Silo
8. stabil ass
9. Heu
10. Forellen
11. Barnyard
12. Pigpen / Pigsty 13. Feld 14. kombinéieren 15. Weiden
12. Pigpen / Pigst
13. Gebitt
14. kombinéieren
15. Weiden
16. Obstgier 17. Uebstbeam
16. Obstkéier
17. Uebstbeam
18. Bauer 19. gehat hätten
18. Bauer
19. gehat hätten
20. Poulet Huet 21. hen Haus
20. Poulet
21. hen Haus
22. Zanneg 23. Trakter
22. Zait
23. Trakter
24. 25. Poulet / Huhn 26. Chick
24. Hunn
25. Poulet / Kaffi
26. Chick
27. Trimene 28. Geess vum 29. Kand 30. Schof 31. Lämmchen
27. Tierkei
28. Geess
29. Kand
30. Schof
31. Lämmchen
32. Bueden 33. (Molkerei) Kéi 34. Kallekäll
32. Stier
33. (Mëllech) Kéi
34. Kallekäll
35. Päerd 36. Schwäin 37. Piglet
35. Päerd
36. Schwäin
37. Piglet

Facebook Comments