EIEREN VORBEREET, RECIPES, Kachen

FOOD PREPARATION AN RECIPES

1 geschnidden (up)
2 schneiden (up)
3 Scheiwen
4
5 Peel
6 breet
7 begeeschtert
8 ewechzehuelen
9 fir 10 add
11 combine__and
12 mix_and_
13 put_in_
14 koch
15 Bak
16 gekacht
17 Brëll
18 Damp
19 Brëtsch
20 saute
21 Simmer
22 braten
23 Barbecue / Grill
24 gefrot
25-Mikrowelle

Kachen - Iessen - Billerbuch

Kachen - Iessen - Billerbuch

1 waach

2 Peel

3

4 schneiden

5 zerwéiert

6 begeeschtert

7 geschnidden

8 Scheiwen

9 Fett

10 breet

11 ewechzehuelen

12 Mëschung

Kachen - Iessen - Billerbuch

13 knech

14 Damp

15 saute

16 fir

17 waacht

18 gekacht

19 add

20 Bak

21 gefrot

22 Grill

23 braten

Kachen - Iessen - Billerbuch

16 fir

17 waacht

24 Grill

25 - Mooss

26 Brëtsch