DÉI POSTKREIFT

DÉI POSTKREIFT


1 Bréif
2 Postkaart
3 Flugbuch / Aerogramm
4 Paket / Paket
5 éischtklass
6 Prioritéit E mail
7 Express Mail / Iwwernuechtung
8 Paketpost
9 zertifizéiert Email
10 - Stempel
11 Blat a Stempel
12 Rull vu Stempel
13 Buch vun Timberen
14 Money Order
15 Change-of-Adress Form
16-selektiv Service-Serviceformular
17 Passform
18-Enveloppe
19 Adress Adress
20-Mailadress
21 zip code
22 Postmark
23 Stempel / Porto
24-Mailplot
25 Postbeamten / Postbeamten
26 Skala
27 Stempelmaschinn
28 Bréifpersonal / E-Mail Tréier
29 Mail-LKW
30 Mailbox